Uitnodiging ALV 2024

SecretarisAlcmaria Flames, Nieuws

Op Maandag 25 Maart 2024 wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. We starten om 20.00 uur in de Meent.
Jouw input is belangrijk. Daarom vragen we jou ter voorbereiding op deze ALV om eventuele vragen schriftelijk door te sturen naar secretaris@alcmariaflames.nl. De antwoorden van deze vragen wordt als punt in onze agenda meegenomen. De agendapunten wordt later aan u gedeeld.
Wij hopen dat deze Algemene Ledenvergadering de basis vormen voor een leuke, interactieve en zinvolle discussie over alles wat ons binnen Alcmaria Flames zo bezighoudt.

De notulen van de ALV van 17 April 2023 zijn hier te vinden.