Contributie

Contributietermijnen

  • Winterseizoen: 4 september 2017 – 31 maart 2018
  • Zomerseizoen: 1 april 2018 – 30 juni 2018 (onder voorbehoud)
  • Vakantie: 1 juli 2018 – 31 augustus 2018

Contributie winterseizoen 2017-2018

IJshockeyschool 175,00 (één maal per week)
U8 & U10 425,00
U12 475,00
U14 550,00
Aspiranten 525,00
Senioren 550,00

Contributie zomerseizoen 2018

   IJshockeyschool  €
   U8 & U10  €
   U12, U14 & U17  €
   U14  €
   Aspiranten  €
   Senioren  €

De contributie voor het seizoen 2017-2018 is op de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2017 definitief vastgesteld.
De duur en daarmee de contributie van het zomerseizoen 2018 is helaas nog onduidelijk in verband met verbouwingen aan de ijshal.

  • Wanneer vanuit één gezin meerdere leden aangemeld zijn (ingeschreven op hetzelfde adres) geldt een korting van vijf procent voor het tweede lid, tien procent voor het derde lid, vijftien procent voor het vierde lid, enz. Hierbij geldt dat de hoogste contributie altijd volledig betaald wordt en dat kortingen op volgorde van contributiehoogte worden toegepast.
  • Voor een goalie met geheel eigen uitrusting geldt een korting op de contributie ter grootte van vijftig procent.
  • Voor diegenen die na 1 januari (winterseizoen) of 1 juni (zomerseizoen) lid worden, geldt dat een korting van veertig procent wordt toegepast op de totale seizoen contributie.