Contributie

Contributietermijnen

  • Winterseizoen: 1 oktober 2018 – 31 maart
  • Zomerseizoen: 1 april 2019 – 30 september
  • Vakantie: 1 juli 2019 – 31 augustus
  • Alleen op officiële feestdagen wordt geen training gegeven

 

Contributie winterseizoen 2019-2020

IJshockeyschool 175,00
U8 & U10 425,00
U12 475,00
U14 565,00
U16 565,00
Aspiranten 540,00
Senioren 565,00

De contributie voor het winterseizoen 2019-2020 wordt op de Algemene Ledenvergadering van 25 september 2019 definitief vastgesteld.

 

Contributie zomerseizoen 2019 (april, mei, juni en september)

IJshockeyschool 175,00
U8, U10 en U12 375,00
U14 400,00
Aspiranten 400,00
Senioren 200,00 (per trainingsavond)

De contributie voor het zomerseizoen wordt enkele maanden voor aanvang van het zomerseizoen vastgesteld.

 

Kortingen en voorwaarden

  • Wanneer vanuit één gezin meerdere leden aangemeld zijn (ingeschreven op hetzelfde adres) geldt een korting van vijf procent voor het tweede lid, tien procent voor het derde lid, vijftien procent voor het vierde lid, enz. Hierbij geldt dat de hoogste contributie altijd volledig betaald wordt en dat kortingen op volgorde van contributiehoogte worden toegepast.
  • Voor een goalie met geheel eigen uitrusting geldt een korting op de contributie ter grootte van vijftig procent.
  • Voor diegenen die na 1 januari (winterseizoen) of 1 juni (zomerseizoen) lid worden, geldt dat een korting van veertig procent wordt toegepast op de totale seizoen contributie.