Contributie bij de Alcmaria Flames

Contributietermijnen

  • Winterseizoen: 1 september – 31 maart
  • Zomerseizoen: 1 april – 30 juni
  • Vakantie: 1 juli – 31 augustus

Contributie winterseizoen 2020-2021

De contributie voor het winterseizoen 2020-2021 is nog niet bekend.


Kortingen en voorwaarden

  • Wanneer vanuit één gezin meerdere leden aangemeld zijn (ingeschreven op hetzelfde adres) geldt een korting van vijf procent voor het tweede lid, tien procent voor het derde lid, vijftien procent voor het vierde lid, enz. Hierbij geldt dat de hoogste contributie altijd volledig betaald wordt en dat kortingen op volgorde van contributiehoogte worden toegepast.
  • Voor een goalie met geheel eigen uitrusting geldt een korting op de contributie ter grootte van vijftig procent.
  • Voor diegenen die na 1 januari (winterseizoen) of 1 juni (zomerseizoen) lid worden, geldt dat een korting van veertig procent wordt toegepast op de totale seizoen contributie.