Lid worden?

Leuk dat je lid wil worden van ijshockeyvereniging Alcmaria Flames! Je wordt lid door onderstaand formulier in te vullen of dit formulier in te vullen en in te leveren.

Trainingen
Elk team, met uitzondering van de ijshockeyschool, traint twee maal per week. Trainingen worden gegeven door ervaren trainers. Meer informatie over het trainingsschema vind je hier.

Contributie
Voor het betalen van de contributie ontvang je een factuur. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en kan naar wens in één keer of termijnen worden voldaan. Indien betaling in termijn gewenst is dan verzoeken we je contact op te nemen met de penningmeester. Bij betaling in termijnen is het afgeven van een automatische incasso machtiging verplicht.

Kortingen
Voor gezinnen, goalies en leden die tijdens het seizoen lid worden gelden de volgende kortingen:

  • Wanneer vanuit één gezin meerdere leden aangemeld zijn (ingeschreven op hetzelfde adres) geldt een korting van vijf procent voor het tweede lid, tien procent voor het derde lid, vijftien procent voor het vierde lid, enz. Hierbij geldt dat de hoogste contributie altijd volledig betaald wordt en dat kortingen op volgorde van contributiehoogte worden toegepast.
  • Voor een goalie met geheel eigen uitrusting geldt een korting op de contributie ter grootte van vijftig procent.
  • Voor diegenen die na 1 januari (winterseizoen) of 1 juni (zomerseizoen) lid worden, geldt dat een korting van veertig procent wordt toegepast op de totale seizoen contributie.

Opzeggen
Je lidmaatschap opzeggen doe je door een e-mail te sturen aan de ledenadministratie onder vermelding van je naam, team en eventueel de reden van opzegging. Bij opzeggingen wordt het huishoudelijk reglement gehanteerd.

Inschrijfformulier


Ik meld mij aan voor :


Gegevens Alcmaria Flames lid :
Geslacht :
Achternaam :
Voorletter(s) :
Roepnaam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnummer(s) :
E-mailadres :
Geboortedatum [dd-mm-jjjj] :
Geboorteplaats :
Nationaliteit :


Gegevens ouder / verzorger (indien het lid jonger dan 18 jaar is) :
Naam ouder(s) :
Telefoonnummer ouder(s) :
E-mailadres ouder(s):


Eventuele vragen en/of opmerkingen :

 

“Hockey is a unique sport in the sense that you need each and every guy helping each other and pulling in the same direction to be successful.”
— Wayne Gretzky —