Aanmelden IJshockey Academy en/of vereniging

Voor zowel de IJshockey Academy als voor het aanmelden om lid te worden van de Alcmaria Flames wordt hetzelfde formulier gebruikt.

Als je aangeeft dat je je aanmeld voor de IJshockey Academy (je kiest dan op het formulier – Aanmelden voor: IJshockey Academy) krijg je eerst 4 gratis lessen en bepaal je daarna of dat je lid wordt. Je wordt dus nog geen lid, maar dan hebben we wel alvast je gegevens en als je besluit na de vier gratis trainingen lid te worden, dan zal je aanmelding omgezet worden naar een definitief lidmaatschap.

Wil je lid worden van de ijshockeyvereniging Alcmaria Flames!
Dan vul je ook het onderstaande formulier in of drukt dit formulier af en vult het in, waarna je het opstuurt naar het adres dat in het formulier staat.

Trainingen
Elk team, met uitzondering van de IJshockey Academy, traint twee maal per week. Trainingen worden gegeven door ervaren trainers. Meer informatie over het trainingsschema vind je hier.

Contributie
Voor het betalen van de contributie ontvang je een factuur. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en kan naar wens in één keer of termijnen worden voldaan. Indien betaling in termijn gewenst is dan verzoeken we je contact op te nemen met de penningmeester. Bij betaling in termijnen is het afgeven van een automatische incasso machtiging verplicht.

Opzeggen
Je lidmaatschap opzeggen doe je door een e-mail te sturen aan de ledenadministratie onder vermelding van je naam, team en eventueel de reden van opzegging. Bij opzeggingen wordt het huishoudelijk reglement gehanteerd.

Inschrijfformulier

  Ik meld mij aan voor :

  Gegevens Alcmaria Flames lid :

  Geslacht :

  Achternaam :

  Voorletter(s) :

  Roepnaam :

  Adres :

  Postcode :

  Woonplaats :

  Telefoonnummer(s) :

  E-mailadres :

  Geboortedatum [dd-mm-jjjj] :

  Geboorteplaats :

  Nationaliteit :

  Gegevens ouder / verzorger (indien het lid jonger dan 18 jaar is) :

  Naam ouder(s) :

  Telefoonnummer ouder(s) :

  E-mailadres ouder(s):

  Wilt u toegevoegd worden aan de WhatsApp-groep 'Ice Hockey Academy' ?

  Eventuele vragen en/of opmerkingen :

   

  “Hockey is a unique sport in the sense that you need each and every guy helping each other and pulling in the same direction to be successful.”
  — Wayne Gretzky —