Bestuur

Voorzitter Herman Hoekstra voorzitter@alcmariaflames.nl
Penningmeester vacature (a.i. Henk Jan Pranger)
penningmeester@alcmariaflames.nl
Secretaris Tim Hofstee secretaris@alcmariaflames.nl
Ledenadministratie Tim Hofstee ledenadministratie@alcmariaflames.nl
Communicatie & PR Norbert van Leyen pr@alcmariaflames.nl
Technische zaken Henk Jan Pranger
tz@alcmariaflames.nl