Het bestuur

Voorzitter Maurits van Brunschot voorzitter@alcmariaflames.nl
Penningmeester Frodo Klaassen penningmeester@alcmariaflames.nl
Secretaris vacature secretaris@alcmariaflames.nl
Wedstrijdsecretaris Alex van Vianen wedstrijdsecretaris@alcmariaflames.nl
Ledenadministratie vacature ledenadministratie@alcmariaflames.nl
Communicatie & PR Norbert van Leyen pr@alcmariaflames.nl
Technische zaken Henk Jan Pranger, Herman Hoekstra en Norbert van Leyen tc@alcmariaflames.nl