Aanmelden zomerseizoen

Leuk dat je deel wil nemen aan het zomerseizoen van ijshockeyvereniging Alcmaria Flames! Meld je aan door het onderstaande formulier in te vullen.

Duur
De zomertraining is in de maanden april, mei, juni en september.
In juli en augustus is er geen training. Tevens is er op donderdag 16 april, vrijdag 17 april, dinsdag 5 mei en donderdag 21 mei geen training.

Contributie
Een overzicht van de contributie vind je hier.

De contributie dient binnen 4 weken na verzending van de factuur te worden voldaan. Je ontvangt tijdig een factuur via email. Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om te betalen in termijnen, dan kun je dit afstemmen met de penningmeester (penningmeester@alcmariaflames.nl).

Trainingstijden
De trainingsgroepen worden ingedeeld op basis van de nieuwe teamindeling voor komend seizoen. Incidenteel en slechts na voorafgaand overleg met de technische commissie kan hiervan worden afgeweken.

Elk team traint twee maal per week. De IJshockey Academy één maal per week op woensdag. Trainingen worden gegeven door ervaren trainers. Meer informatie over het trainingsschema vind je hier.

Lidmaatschap niet Alcmaria Flames leden
Was je tijdens het winterseizoen niet lid van Alcmaria Flames dan stopt je lidmaatschap automatisch per eind september. Blijf je lid van Alcmaria Flames, vul dan het reguliere aanmeldingsformulier op de website in.

Kortingen
Voor gezinnen, goalies en leden die tijdens het seizoen lid worden gelden de volgende kortingen:

 • Wanneer vanuit één gezin meerdere leden aangemeld zijn (ingeschreven op hetzelfde adres) geldt een korting van vijf procent voor het tweede lid, tien procent voor het derde lid, vijftien procent voor het vierde lid, enz. Hierbij geldt dat de hoogste contributie altijd volledig betaald wordt en dat kortingen op volgorde van contributiehoogte worden toegepast.
 • Voor een goalie met geheel eigen uitrusting geldt een korting op de contributie ter grootte van vijftig procent.
 • Voor diegenen die na 1 januari (winterseizoen) of 1 juni (zomerseizoen) lid worden, geldt dat een korting van veertig procent wordt toegepast op de totale seizoen contributie.

Inschrijfformulier

  Ik meld mij aan voor :

  Gegevens Alcmaria Flames lid :

  Geslacht :

  Achternaam :

  Voornaam :

  Adres :

  Postcode :

  Woonplaats :

  Telefoonnummer(s) :

  E-mailadres :

  Geboortedatum [dd-mm-jjjj] :

  Gegevens ouder / verzorger (indien het lid jonger dan 18 jaar is) :

  Naam ouder(s) :

  Telefoonnummer ouder(s) :

  E-mailadres ouder(s):

  Eventuele vragen en/of opmerkingen :