Bedankt voor je aanmelding !

Van harte welkom bij ijshockeyvereniging Alcmaria Flames! Wij hopen dat je veel plezier zal beleven aan het sporten bij onze vereniging.

Zojuist heb je het inschrijfformulier ingevuld, een kopie ontvang je spoedig per mail.

Als je nieuw bent bij een vereniging, is het altijd even zoeken hoe de zaken geregeld zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat je wilt weten hoe alles geregeld is binnen Alcmaria Flames. In deze email worden de belangrijkste zaken voor je op een rijtje gezet.

Lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Wil je opzeggen dan dien je dat schriftelijk of elektronisch te doen bij de ledenadministratie en wel vóór 1 mei. De contributieverplichting loopt altijd door tot het eind van het verenigingsjaar waarin wordt opgezegd.

Contributie
De actuele contributie wordt ieder verenigingsjaar, met instemming van de algemene ledenvergadering, vastgesteld. Alcmaria Flames kent een winterseizoen (september t/m maart) en zomerseizoen (april t/m augustus) welke apart gefactureerd worden. Het is natuurlijk niet verplicht om deel te nemen aan het zomerseizoen, echter wil je beter worden raden we het aan. De contributie dient te worden voldaan voor het begin van het betreffende seizoen. Je ontvangt tijdig een factuur. Wil je overigens gebruik maken van de mogelijkheid om te betalen in termijnen, dan kun je dit afstemmen met de penningmeester (penningmeester@alcmariaflames.nl).

Trainingen
De trainingsgroepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en niveau. Alle onderdelen die belangrijk zijn voor het ijshockeyen komen tijdens de trainingen aan bod. De trainingen worden verzorgd door gediplomeerde trainers, bijgestaan door assistent-trainers. Voor alle leden zijn er twee trainingen per week. Een actueel overzicht van trainingstijden en trainers is te vinden op onze website. Kan je niet trainen, meld je dan op tijd af bij je teamleider.

Wedstrijden
Alcmaria Flames doet met verschillende teams mee aan, door de Nederlandse IJshockey Bond georganiseerde, competities. Tevens worden er vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd. Via onze website, de website van de NIJB of je teambegeleider word je op de hoogte gebracht van het wedstrijdschema. Ook hier geldt, laat je team niet in de steek en meld je tijdig af.

Wat mag je van Alcmaria Flames verwachten?
Alcmaria Flames probeert van jouw ijshockeytijd een mooie tijd te maken. Niet alleen door voor begeleiding bij trainingen en wedstrijden te zorgen, maar ook door af en toe leuke activiteiten te organiseren. Daarnaast probeert Alcmaria Flames ijshockeyers met talent te helpen om zich optimaal te ontwikkelen.

Wat verwacht Alcmaria Flames van jou?
Wij verwachten van jou een positieve bijdrage aan de vereniging. Dat wil zeggen dat je met plezier maar wel serieus traint, zo veel mogelijk aanwezig bent, meedoet aan clubactiviteiten en respect hebt voor je medesporters. Om de contributie relatief laag te kunnen houden draait Alcmaria Flames op de inzet van vrijwilligers, zowel bestuurlijk als organisatorisch. Daarom stelt de vereniging het ook buitengewoon op prijs als jij ons wilt helpen om gevraagd of ongevraagd te ondersteunen middels vrijwilligerswerk. Meld je bij het bestuur als jij (of een van je ouders/begeleiders) een bijdrage kan leveren.

Hoe voorzien wij elkaar van informatie?
Periodiek verschijnt er via de mail een nieuwsbrief waarin alle bijzonderheden vermeld staan. Daaronder ook de informatie rond het spelen van wedstrijden (verzameltijden en speeltijden). Het is dus van belang om een actueel emailadres bij de inschrijving te vermelden. Daarnaast wordt clubnieuws regelmatig op de website geplaatst en is er een Facebook pagina (facebook.com/alcmariaflames).

Zijn er nog vragen?
Wellicht heb je toch nog vragen. Of verbeterpunten. Dan kun je bij ons terecht via info@alcmariaflames.nl of spreek ons aan op de ijsbaan.

Wij wensen je een heel fijne tijd bij Alcmaria Flames toe!
Het bestuur.