Nieuwe ALV voor seizoen 2024-2025

SecretarisAlcmaria Flames, Nieuws

Aan alle leden van Alcmaria Flames van 18 jaar en ouder en vertegenwoordigers van onze jeugdleden.

Op Maandag 3 juni 2024 wordt een aanvullende Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. We starten om 20.00 uur in de Meent.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Voorstel en vaststelling van de contributie 2024/2025
  • Uiterlijke datum opzegging
  • Vaststelling verslag ALV-1
  • Aangepaste begroting
  • Vragen over samenwerking Utrecht

Jouw input is belangrijk. Daarom vragen we jou ter voorbereiding op deze ALV om eventuele vragen schriftelijk door te sturen naar secretaris@alcmariaflames.nl.

De antwoorden van deze vragen worden als punt in onze agenda meegenomen.

De agenda en verslag worden deze week nog met u gedeeld.

Wij hopen dat deze Algemene Ledenvergadering de basis vormen voor een leuke, interactieve en zinvolle discussie over alles wat ons binnen Alcmaria Flames zo bezighoudt.

De notulen van de ALV van 25 maart 2024 zijn hier te vinden.