Geen ijs in Juli & Augustus

SecretarisAlcmaria Flames, Junioren, Senioren

In overleg met de Meent hebben de technische commissie en het bestuur van Alcmaria Flames besloten geen ijs af zullen nemen in de periode van 1 juli t/m 31 augustus. Te veel spelers die in deze periode het ijs op willen hebben zich reeds ingeschreven voor een ijshockey-kamp elders en van de overige leden is het meerendeel in deze periode met vakantie.

De trainingen voor het winterseizoen zullen wel een maand eerder starten namelijk met ingang van september. Het winterseizoen loopt dus een maand langer dan normaal t.w. van september 2020 t/m maart 2021. Het trainingsschema en de definitieve teamindeling volgen zo spoedig mogelijk.

De algemene ledenvergadering staat vooralsnog gepland op woensdagavond 19 augustus a.s. Over de locatie, tijdstip en agenda wordt iedereen nog geïnformeerd.

Graag wens ik namens bestuur en technische commissie iedereen een prettige en gezonde vakantie!