Ron Berteling stopt als hoofdtrainer van de Flames

PublicRelationsAlcmaria Flames, Nieuws

Eerder dan verwacht is het nieuws naar buiten gekomen, aangaande het vertrek van Ron als hoofdtrainer van onze club. Ron heeft aangegeven aan een nieuwe uitdaging toe te zijn en heeft de Technische Commissie in maart hiervan op de hoogte gebracht. Natuurlijk vinden we het heel jammer dat Ron onze club verlaat en daarnaast is het (door Corona) een heel abrupt einde geworden. Wij zijn natuurlijk heel trots en dankbaar dat Ron 4 jaar lang onze hoofdtrainer is geweest. Namens de club willen we Ron dan ook bedanken voor wat hij voor ons betekent heeft. Niet alleen als trainer, maar zeker ook als mens. Zodra we het ijs weer op mogen, zullen wij dan ook zorgdragen dat Ron een passend afscheid krijgt.

In de tussentijd hebben we natuurlijk niet stil gezeten en zijn wij druk bezig met het vinden van een passende vervanger. We hopen hier binnenkort meer informatie over te kunnen geven.

Ieder einde heeft ook weer een nieuw begin, dus laten we er samen weer een mooie periode van maken.

Te zijner tijd zal er vanuit het bestuur een nieuwsbrief verspreid worden aangaande het vertrek van Ron en de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer.