Het Coronavirus en Alcmaria Flames

PublicRelationsAlcmaria Flames, Nieuws, Publicaties

Beste leden, trainers en ouders/verzorgers,

Inmiddels zijn ook in Nederland de eerste Corona-patiënten aangetroffen. Hoewel we natuurlijk hopen dat het bij een beperkt aantal zieken blijft, kunnen we niet uitsluiten dat ook de Flames direct met het virus te maken krijgen. In goed overleg met NIJB hebben we afgesproken hoe we handelen als dit zich voordoet.

Kort gezegd komt het hierop neer:

 
  1. Bij een besmetting van iemand die direct bij vereniging is betrokken, nemen we onmiddellijk contact op met de GGD en zullen we de adviezen van de GGD zonder meer overnemen;
  2. Bij het bepalen of een buitenlandse wedstrijd doorgang kan vinden, volgen we het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken;
  3. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM.

U kunt er vanzelfsprekend op rekenen dat we u in voorkomende gevallen direct per mail zullen informeren.

Verder kunnen we op dit moment niet anders doen dan de hygiëne-adviezen van het RIVM goed opvolgen, die zijn inmiddels algemeen bekend. De Meent zorgt ervoor dat in alle toiletten een herinnering wordt opgehangen die bezoekers wijst op het belang van het goed wassen van de handen. Ook verwijderen ze de zogenoemde rolhanddoeken en leggen ze papieren handdoeken bij alle wasbakken neer. Ik verzoek u vriendelijk om de noodzaak van een goede hygiëne te onderkennen en dit ook met uw zoon of dochter te bespreken, evenals het advies om in de elleboog te hoesten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Names het bestuur

 

Maurits van Brunschot