Geweld tegen scheidsrechters

VoorzitterAlcmaria Flames, Nieuws, Scheidsrechters

De afgelopen maanden zijn op verschillende plaatsen in Nederland ijshockey-scheidsrechters het doelwit geweest van ontoelaatbaar gedrag van zowel spelers als supporters. Op 5 november j.l. zijn de verantwoordelijken voor arbitrage van de ijshockeyclubs en de NIJB bijeengekomen om de situatie te bespreken.

Helaas is het een breed landelijk probleem.

Alcmaria Flames neemt dit zeer serieus. Wij gaan er de komende tijd streng op toezien dat supporters en leden van onze en bezoekende clubs zich houden aan de gedragsregels die gelden bij ijshockeywedstrijden in het algemeen en naar scheidsrechters toe in het bijzonder. Daarnaast zullen wij een actief beleid voeren binnen de club om deze gedragsregels onder de aandacht te brengen en toezien op naleving. Zo beginnen we deze week met het bijeenroepen van alle teamleiders om de regels nog eens door te spreken. De teamleiders bespreken dit vervolgens met de spelers én ouders. We verwachten van alle leden dat zij deze regels naleven en anderen erop aanspreken wanneer dat nodig mocht zijn. Want zonder het naleven van gedragsregels, geen mooi ijshockey en zonder scheidsrechters, geen mooie wedstrijden. Wij zetten ons in ieder geval in om deze mooie sport fair en fatsoenlijk te houden!

“No Refs, No Games !!!”