Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VoorzitterNieuws

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie van kracht is en dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vanaf deze datum niet langer geldt. Alcmaria Flames maakt, net als veel andere verenigingen, gebruik van Sportlink om de leden- en financiele-administratie te voeren. Sportlink heeft aangegeven aan alle door de AVG gestelde eisen te voldoen. Tevens heeft Alcmaria Flames een privacybeleid opgesteld en naar aanleiding hiervan is een privacyverklaring gepubliceerd.

Kortom: Je kan ervan uitgaan dat Alcmaria Flames zorgvuldig met de ledendata zal blijven omgaan en dat alleen voor specifieke doeleinden deze data zal worden gedeeld. Wij zullen er zorg voor dragen dat dit altijd de juiste gegevens zijn, passend bij het doel van de verwerking.