Algemene Leden Vergadering 2017

VoorzitterAlcmaria Flames, Publicaties

Aan het begin van het seizoen willen we graag samen met jullie het plan voor komend seizoen bespreken.

De ALV is vastgesteld op: 27 september 2017, 20:00 in De Meent. Zet deze datum alvast in je agenda.

 

 

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn:

  • Definitieve teamindeling
  • Competitie indeling
  • Vaststellen begroting 2017-2018
  • Vaststellen contributie
  • Organisatie
  • Kiezen bestuursleden (we hebben nu een ad interim bestuur, de bestuursleden moeten nog officieel benoemd worden tijdens de ALV).
  • Vrijwilligersbeleid, gedragsregels en huishoudelijk regelement

Een definitieve agenda zal later bekend worden gemaakt.