Vrijwilligers gezocht!!

VoorzitterAlcmaria Flames, Junioren, Nieuws, U-09, U-11

Om de ambities van onze vereniging waar te kunnen maken, zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers die onze club willen versterken. Het komt nu op een klein team aan, echter het wordt te veel voor deze kleine groep. Zekers als we competitie willen gaan spelen.

We willen veel!
Om een levendige en goed functionerende vereniging te kunnen zijn, is er veel werk te doen. Dat weten de vrijwilligers die op veel plekken binnen de vereniging hun verantwoordelijkheid nemen, taken oppakken en uitvoeren. Vaak niet alleen omdat het nodig is om de club goed te laten draaien, maar ook omdat het leuk is om te doen. Het bestuur waardeert dat enorm.

Dat gaat het best met z’n allen
Met deze mail doet het bestuur een dringend beroep op alle leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden. Ook op hen die al dingen doen of gedaan hebben. Eigenlijk op iedereen die Alcmaria Flames een warm hart toedraagt en betrokken is bij de club. En dat zijn er toch bijna 100! Meld jezelf voor een vrijwilligerstaak. Denk er over na en praat er met ons over wanneer je benaderd wordt.

Waar is aanvulling nodig?
Op korte termijn hebben we de volgende mensen nodig:

Teamleiders
Elk team heeft bij voorkeur twee teamleiders die verantwoordelijk zijn voor het complete team. Verantwoordelijkheden:

 • Aanspreekpunt voor het team en intermediair tussen het bestuur en het team
 • Samenstellen van het team i.c.m. de trainer en technische commissie
 • Begeleiden van trainingen en wedstrijden
 • Het uitdragen van het clubbeleid
 • Het handhaven van het huishoudelijk reglement
 • Is verantwoordelijk dat alle spelers op tijd op de training verschijnen zodat er geen kostbare tijd verloren gaat
 • Motiveert en stimuleert de spelers en houdt de sociale cohesie in het team in de gaten
 • Draagt zorg over de EHBO-box, waterflessen & pucks
 • Draagt zorg over de trainingsshirts (innemen en wassen)
 • Draagt zorg over de wedstrijdshirts & -kousen (innemen en wassen)

Een aantal mensen heeft zich reeds beschikbaar gesteld maar daarmee zijn we er nog niet.
De situatie is als volgt:

 • Team U8: Nog 1 teamleider gezocht
 • Team U10: Nog 1 teamleider gezocht
 • Team U12: Nog 2 teamleiders gezocht
 • Team Aspiranten: Vervuld

Wedstrijdsecretaris
De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor:

 • Opstellen wedstrijdschema voor iedere team (i.s.m. De NIJB)
 • Geeft wedstrijdwijzigingen door aan teamleiders Alcmaria Flames
 • Communiceert met andere clubs omtrent wedstrijden (inclusief wijzigingen)
 • Regelt juryleden bij de wedstrijden
 • Regelt scheidsrechters bij de wedstrijden

Juryleden
Per wedstrijd zijn bij voorkeur twee juryleden actief, zij zijn verantwoordelijk voor:

 • Invullen van het wedstrijd formulier
 • Opnemen van de wedstrijdtijd
 • Bijhouden van straffen

Scheidsrechters
Elke wedstrijd staat onder leiding van twee scheidsrechters. De scheidsrechter heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Algehele leiding over wedstrijd, spelers en juryleden
 • Toekennen doelpunten en assists (beslissende voorzet)
 • Zorg dragen voor de veiligheid van alle betrokkenen bij een wedstrijd
 • Opleggen van straffen
 • Rapportage wedstrijduitsluitingen

Op zeer korte termijn moeten wij onze teams bij de Nederlandse IJshockey Bond aanmelden. Wanneer er zich dan geen of onvoldoende mensen hebben gemeld, zal het bestuur moeten besluiten om één of meerdere teams niet aan de competitie te laten deelnemen. Dat zal over de gehele linie gevolgen hebben. Zaken waar op we trots mogen zijn, bijvoorbeeld een goede jeugdopleiding met perspectief op ijshockey op topniveau, zullen niet te realiseren zijn.

Dat hoeft echter absoluut niet het beeld en de toekomst te zijn, wanneer jij je voor één van de bovengenoemde functies meldt of een andere taak op je wilt nemen. Stuur een mailtje naar voorzitter@alcmariaflames.nl of secretaris@alcmariaflames.nl en we gaan als bestuursleden graag met je aan tafel zitten om de mogelijkheden te bespreken. Schroom niet en laat van je horen op korte termijn. Laat met recht Alcmaria Flames een club zijn om bij te horen.

Met sportieve groet,

Bestuur IJshockeyvereniging Alcmaria Flames